Polityka prywatności i plików cookie Dobre Kasyna

Dobre Kasyna » Polityka prywatności i plików cookie Dobre Kasyna

Niniejsza Polityka prywatności odnosi się do naszych witryn internetowych, aplikacji, produktów i/lub usług powiązanych z tą Polityką lub które nie posiadają odrębnej polityki prywatności (zwane w tym dokumencie “naszymi usługami”). Celem tej Polityki prywatności jest poinformowanie klienta o danych, które gromadzimy, powodach gromadzenia tych danych, sposobach ich przetwarzania, podmiotach, którym udostępniamy te dane osobowe, prawach klienta dotyczących gromadzenia, przetwarzania i udostępniania tych danych, a także omówienie istotnych kwestii związanych z prywatnością i bezpieczeństwem.

Niniejsze powiadomienie zawiera informacje o:

  • Dlaczego zbieramy twoje dane osobowe
  • Jakie dane osobowe od ciebie zbieramy i jak to robimy
  • Jak wykorzystujemy twoje dane osobowe
  • Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe
  • Udostępnianie informacji i strony trzecie oraz gdzie przechowujemy twoje dane osobowe
  • Jak dbamy o bezpieczeństwo twoich danych osobowych
  • Twoje prawa
  • Jak możesz złożyć skargę lub skontaktować się z nami

Proszę, dokładnie zapoznaj się z poniższą informacją dotyczącą naszej polityki prywatności, aby poznać swoje prawa dotyczące danych osobowych oraz sposób, w jaki będziemy gromadzić, wykorzystywać i przetwarzać Twoje dane osobowe. Jeśli nie akceptujesz tej informacji o ochronie prywatności w całości lub w jakiejkolwiek jej części, zalecamy nie odwiedzanie naszej strony internetowej ani nie korzystanie z naszych usług.

Pliki Cookies

Pliki cookie są małymi plikami przechowywanymi na komputerze klienta, które służą do zapamiętywania odwiedzonych witryn internetowych i ułatwienia ich przeglądania. W naszym przypadku, korzystamy z plików cookie na tej stronie internetowej, aby zapewnić jej poprawne funkcjonowanie, poprawić doświadczenia użytkowników oraz promować interesujące klienta usługi. Warto zaznaczyć, że nasze pliki cookie nie przechowują informacji osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres lub szczegóły płatności.

Klient ma możliwość zablokowania plików cookie tej witryny internetowej w dowolnym momencie, korzystając z ustawień przeglądarki. Warto jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookie może prowadzić do nieprawidłowego działania niektórych funkcji naszej usługi.

Znacznie więcej informacji na temat plików cookie i ich działania można znaleźć na stronie: allaboutcookies.org.

Poniżej przedstawiamy konkretne pliki cookie używane na tej witrynie internetowej:

Pliki Cookie znajdujące się na dobrekasyna.plSzczegółowy opisKto dostarcza pliki cookie:Wygaśnięcie
Google Search ConsoleGoogle Search Console to platforma internetowa opracowana przez Google dla administratorów stron internetowych. Służy ona do monitorowania stanu indeksowania witryny przez wyszukiwarkę Google oraz optymalizacji widoczności strony w wynikach wyszukiwania.GoogleNie dotyczy
Google AnalyticsGoogle Analytics to kompleksowe narzędzie, które gromadzi i wykorzystuje informacje w celu przeprowadzania analiz statystycznych oraz monitorowania i optymalizacji działań marketingowych w Internecie.GoogleNie dotyczy
Google Tag ManagerNarzędzie do wdrażania i zarządzania tagami marketingowymi i statystycznymi na stronie pozwala nam efektywnie wdrażać tagi i konfigurować wyzwalacze, które umożliwiają gromadzenie niezbędnych danych (w tym zmiennych niestandardowych) do analizy na dedykowanych platformach. Dzięki temu narzędziu możemy dokonywać edycji bez potrzeby angażowania programistów do niestandardowej konfiguracji. Istotną cechą jest również asynchroniczne uruchamianie kontenerów GTM, co oznacza, że nie wpływają one na wydajność strony internetowej.GoogleNie dotyczy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Przechowywane przez nas dane osobowe są objęte najlepszymi procesami i systemami bezpieczeństwa, które są standardem w branży. Nasze zaangażowanie w ochronę danych osobowych przekracza jedynie jakość i wysokie standardy – obejmuje również skrupulatne przestrzeganie przepisów prawa. Zobowiązujemy się do przetwarzania tylko niezbędnych i uzasadnionych danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu RODO.

PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Nasze działania mają na celu zapewnienie ochrony danych osobowych, a przechowywane przez nas dane są objęte najlepszymi procesami i systemami bezpieczeństwa, które spełniają branżowe standardy. Nasze zaangażowanie w ochronę danych osobowych nie ogranicza się jedynie do utrzymania wysokiej jakości i standardów – obejmuje również skrupulatne przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa. Przetwarzamy jedynie niezbędne i uzasadnione dane osobowe, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

DANE OSOBOWE ZBIERANE Z URZĄDZENIA UŻYTKOWNIKA

W celu zoptymalizowania funkcjonowania naszej strony internetowej oraz dostarczenia treści w sposób najbardziej efektywny dla Ciebie i Twojego urządzenia, gromadzimy dane użytkownika oraz korzystamy z plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie.

CZY UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

W celu zapewnienia najlepszej obsługi, udostępniamy Twoje dane osobowe zewnętrznym dostawcom:

Strona trzeciaUsługaMiejsceDane
Google Ireland Limited https://policies.google.com/privacy?hl=en-USyGoogle Analytics: śledzenie i badanie korzystania z polskiekasyno.com;Google TagManager: zarządzanie tagamiIrlandiaPliki cookie, dane użytkowania

Dane osobowe klienta nie będą nigdy udostępniane stronom trzecim w celach marketingowych, chyba że klient wyrazi na to wyraźną zgodę.

KOMUNIKACJA INTERNETOWA

Klient jest świadomy, że przesyłanie danych przez Internet może wiązać się z ich przeniesieniem między różnymi państwami, nawet jeśli zarówno nadawca, jak i odbiorca informacji znajdują się w tym samym kraju. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania klienta lub stron trzecich w związku z danymi osobowymi przed ich odbiorem przez nas. Należy zauważyć, że przekazywanie danych osobowych od klienta do nas przy użyciu różnych metod, takich jak aplikacje WhatsApp, Skype, Dropbox itp., może wiązać się z przekazaniem tych danych przez kraje, które mają niższy poziom ochrony danych osobowych niż obowiązujący w Unii Europejskiej.

ŁĄCZA DO SERWISÓW STRON TRZECICH

Witryny internetowe stron trzecich, do których udostępniamy linki, są jasno oznaczone i nie ponosimy odpowiedzialności za treści tych witryn (ani nie promujemy ich treści), włączając w to polityki prywatności i praktyki związane z przetwarzaniem danych. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności dostępną na stronie internetowej danej strony trzeciej.

ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

dobrekasyna.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w polityce prywatności w dowolnym momencie. Zalecamy regularne sprawdzanie tej strony w celu zapoznania się z datą ostatniej aktualizacji. Jeśli wprowadzone zmiany wpłyną na działania podejmowane na podstawie zgody użytkownika, dobrekasyna.pl zbierze nową zgodę od użytkownika, jeśli będzie to wymagane.